Αυτά που μας συμβαίνουν οποιαδήποτε στιγμή έχουν την ουσία αυτής της στιγμής.
Τίποτα δεν μπορεί να διαχωριστεί γιατί όλα είναι μέρος της.
Όλοι και όλα συνδέονται μαζί της, μέσα από μας.
Αναπνέουν μαζί μας.